Zhovtovskaya Yulia

Parameters:
Height   179
Bust   84
Waist   59
Hips   88
Eyes   Hips
Hair   Chestnut

Snapshots

Video

print composite
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство
Zhovtovskaya Yulia - модельное агентство